Právě jste otevřeli stránky dobrovolných hasičů z Dobšína-Kamenice. Vznikly u příležitosti 100. výročí založení sboru, což je právě nyní- v roce 2008. Naši předci by se asi velice divili, jaké vymoženosti, my hasiči,v současném světě máme.
Když si tenkrát v roce 1908 pár sousedů sešlo a domluvilo se na založení spolku hasičů, jistě nikdo z nich ani trochu netušil, kam se hasičstvo bude ubírat. Tehdy to byl ryze praktický a účelový spolek se základním úkolem – chránit majetek lidí před ničivou silou požáru. Velké procento staveb bylo ze dřeva, krytinu střech tvořily slaměné došky v lepším případě dřevěné šindele. Riziko vzniku požáru obrovské, následky fatální. Proto spolek hasičský byl odjakživa v obci velice vážený. Nedokonalá dobová technika dokázala alespoň částečně zmírnit katastrofické následky požáru. Proto ta vážnost, proto ta úcta. Vždyť nikdo z obyvatel obce nevěděl, kdy bude hasiče potřebovat.
První požární zbrojnice byla postavena v roce 1909 a byla vybavena ruční stříkačkou. První motorová stříkačka byla zakoupena za vlastní finanční prostředky až v roce 1948 od firmy Mára za 28 400 korun. Sloužila téměř třicet let a v roce 1970 byla nahrazena požární stříkačkou PS 12 za 23 000 korun.
Roku 1972 byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice, která byla vybudována svépomocí a dokončena v roce 1975. Členové sboru i ostatní občané zde odpracovali téměř 3 800 brigádních hodin.
Úkol hasičů bránit majetek, ale i životy občanů zůstává dodnes.Ttechnický rozvoj vedl k profesionalizaci hasičů, ale dobrovolníci nevymřeli. Dál jsou nedílnou složkou života obce. Bez hasičů se neobejdou nutné práce v obci, taneční zábavy, plesy, akce pro děti a sport.
Hlavně požární sport. Novodobá historie hasičů v naší obci je na něm postavená. Hoří zaplať pánbůh jen málo, a tak se bavíme sportem. V roce 1983 bylo založeno družstvo dětí. Do oddílu se přihlásilo 22 dětí,chlapci i děvčata. Zpočátku to byl jen takový kroužek pro zajímavější trávení volného času, ale později jsme se oficiálně přihlásili do celostátní hry PLAMEN a začali jsme ze soutěží vozit první diplomy a ocenění. V oddíle se po dobu jeho trvání vystřídalo velké množství dětí. Ať už v mladší nebo starší věkové kategorii jsme se většinou umisťovali mezi prvními 15 družstvy. Historie oddílu dětí končí někdy kolem roku 199?, kdy v obci už nebyl dostatečný počet dětí, abychom dali dohromady sedmičlenné družstvo jedné věkové kategorie.
V naší obci také úspěšně pracovalo družstvo žen. Zakládajícími členkami byly v roce 1980 tyto ženy a dívky:

  • Bočková Marie
  • Richtrová Jiřina
  • Kohoušková Hana
  • Havlíková Jana
  • KratochvílováJiřina
  • OrtováHana
  • PaříkováHana
  • Nohová Jitka
  • Kellerová Marie


Pravidelně se účastnily okrskových soutěží a následně i okresních přeborů. Ve své době bylo ženské družstvo v blízkém okolí docela rarita. Jak šel čas některé ženy byly postupně nahrazovány novými členkami./viz fotogalerie/